NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWICY

Komunikaty

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się 21 września (środa) o godz. 15.30 w naszej szkole.

Nasza szkoła czyta dzieciom

Nie tylko rodzice powinni czytać dzieciom. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zwraca się do szkół o podjęcie akcji czytania dzieciom. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia czytania uczniom. W ramach akcji „Nasza szkoła czyta dzieciom”, rozpoczynamy cykl spotkań z  książką.

„Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Unia Europejska podjęła już walkę z analfabetyzmem – 74 mln jej obywateli ma problemy ze zrozumieniem języka i czytaniem – gdyż niskie kompetencje językowe obniżają jakość życia i hamują rozwój.”

Regulamin

Wychowawcy klas zobowiązują się do czytania swoim wychowankom książek, bajek,  różnych tekstów kultury, co najmniej dwa razy w tygodniu po 20 minut,  

 • Wychowawcy klas ustalają: stałą porę czytania
 • Warianty:

- 20 minut czytania przez nauczyciela lub 10 minut rano - czytanie przez nauczyciela i 10 minut pod koniec zajęć.

 • Wszyscy czytają samodzielnie ( nauczyciel też)
 • Książki spoza lektur obowiązkowych, zawsze ciekawe, mogą być proponowane przez dzieci
 • Nie na stopnie i odpytywanie; ważna rozmowa po przeczytaniu , ewentualnie rysowanie u młodszych dzieci.

 

Cele akcji:

 • Lepsze rozumienie tekstów  i poleceń
 • Łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • Poprawa koncentracji
 • Skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo – skutkowego
 • Wzrost motywacji do działania i nauki
 • Rozbudowanie wyobraźni i wyrobienie nawyku czytania
 • Poprawa relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami
 • Wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek

 

                                                                                                                        Opracowała:

                                                                                                                  Anna Rogowska

Zebranie z rodzicami

Uprzejmie informujemy o zebraniu z rodzicami, które odbędzie się w dniu 24.11.2015 r. o godz. 14.00. Zebranie rozpocznie się prelekcją psychologa. Część druga zebrania to spotkanie z wychowawcami klas.

Zbiórka makulatury

Po raz pierwszy  w naszej szkole !!!

 Dołącz i Ty! |Osoby, które uzbierają najwięcej makulatury otrzymają nagrodę niespodziankę!!!

Zaangażujcie rodzinę, sąsiadów, znajomych

Regulamin konkursu zbiórki makulatury

CELE ZBIÓRKI:
• kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców,
• uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
• zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
• zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru,
• zapobieganie marnotrawstwu.

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY
W akcjach z mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
Ze względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym terminie lub po uzgodnieniu z organizatorem zbiórki. Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
Makulatura musi być związana sznurkiem (lub w kartonie albo reklamówce) i opisana: imię, nazwisko, klasa. Ułatwi to ważenie i rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
Rywalizują między sobą uczniowie na  tle szkoły, więc warto się postarać, na koniec roku szkolnego najlepsi zostaną nagrodzeni.

  Serdecznie zapraszam do współpracy:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Rogowska

Zebranie z rodzicami

  Uprzejmie informujemy o zebraniu z rodzicami, które odbędzie się 16 września 2015 r. (środa) o godz. 15.00.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )